Kołaczkowski, B., & Ratajczak, M. (2022). Uzupełniające źródła finansowania instytucji kultury – działalność gospodarcza (usługi, handel, gospodarowanie mieniem), lokowanie wolnych środków oraz sponsoring. Prawo Budżetowe Państwa I Samorządu, 10(1), 79–101. https://doi.org/10.12775/PBPS.2022.004