Serowaniec, M. (2022). Wpływ pruskich i niemieckich rozwiązań ustrojowych na proces kształtowania się nowoczesnej kontroli państwowej w Polsce. Prawo Budżetowe Państwa I Samorządu, 10(1), 65–77. https://doi.org/10.12775/PBPS.2022.003