Ofiarska, M. (2022). Dofinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych z Funduszu Termomodernizacji i Remontów – zagadnienia materialnoprawne i proceduralne. Prawo Budżetowe Państwa I Samorządu, 10(1), 9–36. https://doi.org/10.12775/PBPS.2022.001