Mańczyk, P. (2021). Opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych – analiza prawna wybranych orzeczeń. Prawo Budżetowe Państwa I Samorządu, 9(1), 95–112. https://doi.org/10.12775/PBPS.2021.005