Wróblewska, D. (2021). Możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodów z transakcji zabezpieczających ryzyko walutowe w działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie decyzji o wsparciu lub na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia. Prawo Budżetowe Państwa I Samorządu, 8(4), 71–94. https://doi.org/10.12775/PBPS.2020.024