Nowak, I. (2021). Współdziałanie organów administracji publicznej przy wydawaniu decyzji podatkowych – aspekt proceduralny. Prawo Budżetowe Państwa I Samorządu, 8(4), 23–51. https://doi.org/10.12775/PBPS.2020.022