Majka, P., & Wantoch-Rekowski, J. (2021). O przyczynach i skutkach szerszego ujęcia „zstępnych” oraz „wstępnych” w ustawie o podatku od spadków i darowizn. Prawo Budżetowe Państwa I Samorządu, 8(4), 9–22. https://doi.org/10.12775/PBPS.2020.021