Rabiej, U. (2014). Efektywność ekonomiczna wybranych instytucji systemu finansowego samorządu terytorialnego. Prawo Budżetowe Państwa I Samorządu, 2(1), 173–194. https://doi.org/10.12775/PBPS.2014.010