Tyniewicki, M. (2014). Prawna ocena wyłączenia obowiązywania I progu ostrożnościowego w ustawie o finansach publicznych. Prawo Budżetowe Państwa I Samorządu, 2(1), 97–114. https://doi.org/10.12775/PBPS.2014.006