Musiałkiewicz, R. (2014). Udział organizacji pożytku publicznego w podatku dochodowym od osób fizycznych – zagadnienia prawno-finansowe. Prawo Budżetowe Państwa I Samorządu, 2(1), 77–95. https://doi.org/10.12775/PBPS.2014.005