Barczak, A., & Kowalewska, E. (2014). Źródła finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska w Polsce – przegląd stosowanych rozwiązań. Prawo Budżetowe Państwa I Samorządu, 2(1), 37–58. https://doi.org/10.12775/PBPS.2014.003