Salachna, J. M. (2014). Postępowanie naprawcze jednostki samorządu terytorialnego – wybrane problemy interpretacyjne. Prawo Budżetowe Państwa I Samorządu, 2(1), 9–22. https://doi.org/10.12775/PBPS.2014.001