Kielin, Łukasz. (2019). Budżetowe procedury awaryjne w świetle Konstytucji RP oraz regulacji konstytucyjnych wybranych państw europejskich. Prawo Budżetowe Państwa I Samorządu, 7(2), 117–133. https://doi.org/10.12775/PBPS.2019.016