Zaborek, D., & Czarnecki, K. (2018). Podatki lokalne jako źródło dochodów samorządu gminnego. Analiza podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego w gminie Lidzbark w latach 2010–2015. Prawo Budżetowe Państwa I Samorządu, 6(2), 47–71. https://doi.org/10.12775/PBPS.2018.010