Grześkiewicz, W. (2018). Prawne aspekty stosowania egzekucji administracyjnej z praw własności intelektualnej. Prawo Budżetowe Państwa I Samorządu, 5(4), 79–107. https://doi.org/10.12775/PBPS.2017.024