Kołaczkowski, B., & Ratajczak, M. (2018). Zakres i formy prawne przedsiębiorczości komunalnej w Polsce międzywojennej i obecnie. Prawo Budżetowe Państwa I Samorządu, 5(4), 25–47. https://doi.org/10.12775/PBPS.2017.021