Borszowski, P. (2017). Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 sierpnia 2016 r., II FSK 3765/14. Prawo Budżetowe Państwa I Samorządu, 5(2), 89–98. https://doi.org/10.12775/PBPS.2017.011