Rzeszowski, J. (2017). Finansowanie klubów sportowych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego – sposoby wsparcia i studium interpretacji przepisów. Prawo Budżetowe Państwa I Samorządu, 5(2), 45–59. https://doi.org/10.12775/PBPS.2017.009