(1)
Klupczyński, M. Obligacje Przychodowe a Indywidualny Wskaźnik spłaty zobowiązań. PBPS 2015, 3, 77-91.