(1)
Słotwiński, S. Wierzytelność pieniężna Gminy Z tytułu Nieprzekazania Na własność Lokali Lub budynków Zgodnie Z Wymogami Ustalonymi W Ramach Rozliczenia „lokal Za grunt” I Jej Ochrona. PBPS 2023, 10, 87-113.