(1)
Wantoch-Rekowski, J. Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków – Problematyka Prawno-Finansowa. PBPS 2023, 10, 75-86.