(1)
Taraszkiewicz, M. Zasada proporcjonalności a Warunki udziału W postępowaniu O Udzielenie zamówienia Publicznego. PBPS 2022, 10, 51-63.