(1)
Ofiarska, M. Dofinansowanie przedsięwzięć Niskoemisyjnych Z Funduszu Termomodernizacji I Remontów – Zagadnienia Materialnoprawne I Proceduralne. PBPS 2022, 10, 9-36.