(1)
Wróblewska, D. Możliwość Zwolnienia Z Opodatkowania dochodów Z Transakcji zabezpieczających Ryzyko Walutowe W działalności Gospodarczej Prowadzonej Na Podstawie Decyzji O Wsparciu Lub Na Terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Na Podstawie Zezwolenia. PBPS 2021, 8, 71-94.