(1)
Nowak, I. Współdziałanie organów Administracji Publicznej Przy Wydawaniu Decyzji Podatkowych – Aspekt Proceduralny. PBPS 2021, 8, 23-51.