(1)
Majka, P.; Wantoch-Rekowski, J. O Przyczynach I Skutkach Szerszego ujęcia „zstępnych” Oraz „wstępnych” W Ustawie O Podatku Od spadków I Darowizn. PBPS 2021, 8, 9-22.