(1)
Rabiej, U. Efektywność Ekonomiczna Wybranych Instytucji Systemu Finansowego samorządu Terytorialnego. PBPS 2014, 2, 173-194.