(1)
Tyniewicki, M. Prawna Ocena wyłączenia obowiązywania I Progu ostrożnościowego W Ustawie O Finansach Publicznych. PBPS 2014, 2, 97-114.