(1)
Musiałkiewicz, R. Udział Organizacji pożytku Publicznego W Podatku Dochodowym Od osób Fizycznych – Zagadnienia Prawno-Finansowe. PBPS 2014, 2, 77-95.