(1)
Barczak, A.; Kowalewska, E. Źródła Finansowania Zadań Z Zakresu Ochrony środowiska W Polsce – przegląd Stosowanych rozwiązań. PBPS 2014, 2, 37-58.