(1)
Salachna, J. M. Postępowanie Naprawcze Jednostki samorządu Terytorialnego – Wybrane Problemy Interpretacyjne. PBPS 2014, 2, 9-22.