(1)
Antonów, D. Administracyjne Kary pieniężne Za Naruszenia Ochrony Danych Osobowych. PBPS 2020, 8, 31-50.