(1)
Grześkiewicz, W. Prawne Aspekty Stosowania Egzekucji Administracyjnej Z Praw własności Intelektualnej. PBPS 2018, 5, 79-107.