(1)
Borszowski, P. Glosa Do Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Z Dnia 2 Sierpnia 2016 r., II FSK 3765/14. PBPS 2017, 5, 89-98.