(1)
Rzeszowski, J. Finansowanie klubów Sportowych Z budżetu Jednostek samorządu Terytorialnego – Sposoby Wsparcia I Studium Interpretacji przepisów. PBPS 2017, 5, 45-59.