[1]
Słotwiński, S. 2023. Wierzytelność pieniężna gminy z tytułu nieprzekazania na własność lokali lub budynków zgodnie z wymogami ustalonymi w ramach rozliczenia „lokal za grunt” i jej ochrona. Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu. 10, 4 (kwi. 2023), 87–113. DOI:https://doi.org/10.12775/PBPS.2022.024.