[1]
Wantoch-Rekowski, J. 2023. Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków – problematyka prawno-finansowa. Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu. 10, 4 (kwi. 2023), 75–86. DOI:https://doi.org/10.12775/PBPS.2022.023.