[1]
Taraszkiewicz, M. 2022. Zasada proporcjonalności a warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu. 10, 2 (paź. 2022), 51–63. DOI:https://doi.org/10.12775/PBPS.2022.010.