[1]
Wróblewska, D. 2021. Możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodów z transakcji zabezpieczających ryzyko walutowe w działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie decyzji o wsparciu lub na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia. Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu. 8, 4 (luty 2021), 71–94. DOI:https://doi.org/10.12775/PBPS.2020.024.