[1]
Majka, P. i Wantoch-Rekowski, J. 2021. O przyczynach i skutkach szerszego ujęcia „zstępnych” oraz „wstępnych” w ustawie o podatku od spadków i darowizn. Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu. 8, 4 (luty 2021), 9–22. DOI:https://doi.org/10.12775/PBPS.2020.021.