[1]
Wantoch-Rekowski, J. 2014. O funduszu wypadkowym – uwagi de lege lata i de lege ferenda. Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu. 2, 1 (kwi. 2014), 115–123. DOI:https://doi.org/10.12775/PBPS.2014.007.