[1]
Barczak, A. i Kowalewska, E. 2014. Źródła finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska w Polsce – przegląd stosowanych rozwiązań. Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu. 2, 1 (kwi. 2014), 37–58. DOI:https://doi.org/10.12775/PBPS.2014.003.