[1]
Antonów, D. 2020. Administracyjne kary pieniężne za naruszenia ochrony danych osobowych. Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu. 8, 3 (lis. 2020), 31–50. DOI:https://doi.org/10.12775/PBPS.2020.016.