[1]
Borszowski, P. 2017. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 sierpnia 2016 r., II FSK 3765/14. Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu. 5, 2 (lip. 2017), 89–98. DOI:https://doi.org/10.12775/PBPS.2017.011.