1.
Edukacyjnych PB. List of reviewers of „Przegląd Badań Edukacyjnych” („Educational Studies Review”) in 2020/ Lista recenzentek i recenzentów „Przeglądu Badań Edukacyjnych” w 2020 roku. PBE [Internet]. 2020 Dec. 30 [cited 2021 Dec. 4];2(31):261-3. Available from: https://apcz.umk.pl/PBE/article/view/32628