Ćwirynkało, Katarzyna, Monika Włodarczyk-Dudka, and Aleksandra Arciszewska. “Attitudes of Parents Towards Children With a Statement of Special Educational Needs”. Przegląd Badań Edukacyjnych (Educational Studies Review) 2, no. 21 (May 15, 2016): 35–59. Accessed February 24, 2024. https://apcz.umk.pl/PBE/article/view/PBE.2015.047.