1.
ĆWIRYNKAŁO, Katarzyna, WŁODARCZYK-DUDKA, Monika & ARCISZEWSKA, Aleksandra. Attitudes of Parents Towards Children with a Statement of Special Educational Needs. Przegląd Badań Edukacyjnych (Educational Studies Review) [online]. 15 May 2016, T. 2, nr 21, s. 35–59. [accessed 29.1.2023]. DOI 10.12775/PBE.2015.047.