1.
JONCZY-ADAMSKA, Małgorzata. Teachers’ Perception of School Discrimination. Przegląd Badań Edukacyjnych (Educational Studies Review) [online]. 15 May 2016, T. 2, nr 21, s. 7–34. [accessed 3.2.2023]. DOI 10.12775/PBE.2015.046.