1.
ZWIERNIK, Jolanta. Podejście mozaikowe w badaniu doświadczania przez dzieci życia codziennego w instytucjach wczesnej opieki i edukacji. Przegląd Badań Edukacyjnych (Educational Studies Review) [online]. 1 December 2012, T. 2, nr 15, s. 159–176. [accessed 7.12.2021]. DOI 10.12775/PBE.2012.001.