1.
BADAŃ EDUKACYJNYCH, Przegląd. Przegląd Badań Edukacyjnych. Przegląd Badań Edukacyjnych (Educational Studies Review) [online]. 16 December 2021, T. 35, nr 2, s. 1–2. [accessed 29.1.2023].